24 November 2016

Ինչո՞ւ են այստեղ բոլորը երջանիկ, բացի ինձնից-Ինչո՞ւ են այստեղ բոլորը երջանիկ, բացի ինձնից:
-Որովհետև նրանք սովորել են ամեն ինչում տեսնել շնորհ և գեղեցկություն:
-Իսկ ինչո՞ւ ես չեմ տեսնում այդ շնորհն ու գեղեցկությունը:
-Որովհտեև չի կարելի տեսնել արտաքինից այն, ինչը չես տեսնում ներսից…

Աղբյուր՝ Почему все здесь счастливы,кроме меня?

No comments:

Post a Comment