25 November 2016

Մենք այն պատմություններն ենք, որոնք մեզ հետ պատահել են

ptmbkoiz244
Մենք՝ մեր անունը, տարիքը կամ քաշը չենք: Մենք այն պատմություններն ենք, որոնք մեզ հետ պատահել են, երազանքները, որոնք մեզ գրավում են, պլանները, որոնք մենք կազմում ենք, զգացմունքները որոնց հետ ապրում ենք:
Հեղինակն անհայտ է

No comments:

Post a Comment