23 September 2015

Ներկայի գույները

Երազներում էլ կյանք կա: Այնտեղ էլ հենց ապրում են բոլոր մեր պահերը... Պահերը քայլող հիշողություններ են կյանքում:
Երբեմն տանում են մեզ հետ՝ անցյալ կամ ապագա, բայց վախենալուն այն է, որ մենք ներկայում չենք ապրում:
Ներկայի գույները հավերժացնում են ապագան...
Անիրական, թե իրական... ինչ էական է՝ ինչպիսին են: Նրանք միշտ պահում են մեզ երազում...

No comments:

Post a Comment