16 January 2015

Չես կարող անցնել գրքի մյուս գլխին՝ քանի դեռ վերընթերցում ես նույն գլուխը

Կյանքը նման է գրքի: Ամեն մեկի մոտ յուրովի է գրված:
Ինչ որ մեկի մոտ ճղճղված, կեղտոտ և փոշոտ թերթեր են, իսկ մյուսի մոտ այդ թերթերը մաքուր են: Բայց սա չէ իմ ասածը: Ինչպես և գիրքը՝ պետք է առաջ գնալ: Պետք է կարդալ և առաջ գնալ: Դու չես կարող անցնել գրքի մյուս գլխին, քանի դեռ վերընթերցում ես միևնույն գլուխը: Պետք է կարդալ և իմանալ, թե հետո ինչ է լինում։ Պետք է ավարտել սկսածը, իսկ նույն էջի վրա մնալը անիմաստ է: Անհրաժեշտ է կարդալը մինչև վերջ, որովհետև վերջում ամեն ինչ լավ է լինելու, իսկ եթե դեռ ամեն ինչ լավ չէ՝  ուրեմն սա դեռ վերջը չէ։

No comments:

Post a Comment