9 September 2015

Սարոյան Աղոթք (խոհեր)

Ցանկացած մարդ, նույնիսկ դու, որ կարդում ես սա,  յուրահատուկ է, քանի որ հենց քեզ է ստեղծել Աստված, քանի որ դու կաս: Քանի որ դու լսել ես հսկաների գունաներկերի մասին, քանի որ հենց դու ես, որ ամեն առավոտ տեսնում ես, որ գիշերվա մութը այսօր լույս է, որ լուսինը արդեն արև է, որ կան ծառեր, կան քեզ նման յուրահատուկ մարդիկ: Դու պետք է ժպտաս, միշտ երջանիկ լինես, որովհետև քեզ տվել են ամեն բան երջանկության համար, որովհետև հենց քեզ են նվիրել կյանք:

No comments:

Post a Comment