20 February 2015

Եթե արևներ լինեին...

Թամարա Աճեմյան

Մարդիկ շատ տարբեր են:
Նրանցից և ոչ մեկը ստեղծված չէ նույնանման: Նրանց մտքերն ու գործերը նույնպես տարբեր են:
Մարդկանց արևի նման չես կարող նայել, եթե նրանք թաքցնում են իրենց ներսի արևին:
Եթե նրանք  ծածկում են շողերը արևի:
Եթե նրանք արևը դարձրել են մոխրի մասնիկ:
Եթե նրանց սրտի արևը դարձել է գործիք ուրիշների համար: Եթե արևեր լինեին մարդկանց մտքերը...ախր, եթե լինեին...
Այդ ժամանակ միգուցե արևներ դառնային...

No comments:

Post a Comment