25 November 2014

Ինչ է պետք լավ խոսել սովորելու համար

Ի՞նչ է պետք, որպեսզի սովորել լավ խոսել:
Որպեսզի պատասխանեմ այդ հարցին, ես ձեզ կտամ ուրիշ հարց:
-Իսկ ի՞նչ է պետք, որպեսզի սովորել լավ վազել:
Ես ունեմ միայն մեկ պատասխան.
-Որպեսզի սովորել լավ վազել, հարկավոր է վազել:
Իսկ սովորելու արագ վազել, պետք է վազել արագ:
Իսկ որպեսզի սովորել լավ խոսել, պետք է խոսել:
Ի՞նչ պետք ունենա հռետորը,որպեսզի լավ ելույթ ունենա մարդկանց առաջ:Ենթադրենք:
1.Տեքստ: Ցանկալի է կենդանի և հետաքրքիր:
2.Իմանալ այդ տեքստը պատմել: Վառ և էմոցիոնալ:
3.Վստահություն ինքդ քեզ վրա:
Դուք դա ունե՞ք:Տիրապետու՞մ եք դրան:
Եթե այո, ուրեմն շնորհավորում եմ, բայց, կներեք, այս հոդվածը ձեր համար չէ:
Եթե ոչ,շարունակեք կարդալ:
Կարելի՞ է սովորել լավ ելույթ ունենալ: Կարելի է:
Իմ պրակտիկայում բոլորը, ովքեր սովորել են հռետոռություն այդ հատկանիշները ձեռք են բերել մի քանի դաս հետո: Եվ նույնիսկ ամենաամաչկոտները, որոնք պետք է ձեռք բարձրացնեին գրատախտակին մոտենալու համար, դասընթացից հետո դարձան լավ հռետորներ:
Եվ գիտե՞ք սովորելու կարևոր գաղտնիքը:Ինչպե՞ս սովորել լավ խոսել:
Գիտեք: Որովհետև դուք պատասխանել եք կարևորագույն հարցին.

-Ինչպես սովորել արագ վազել:
Ինչպե՞ս սովորել խոսել մարդկանց ներկայությամբ:
Խոսեք նրանց ներկայությամբ: Եվ ինչքան հաճախ, այնքան ավելի լավ:
Իհարկե, սկզբում հնարավոր է վատ ստացվի: Մի փորձեք միանգամից ձեռնարկել մեծ ելույթներ: Եվ իմաստ չկա ձեր առջև մեծ նպատակներ դնելու:
Բայց կարելի է ձգտել ավելիին, քան դու գիտեք:
Փոքրիկ նախազգուշացումներ:Չպետք է ձեր լարվածությանը ազդի ձեր վատ տրամադրությունը: Արդյունքի կլինի այն ինչին դուք <<ձգտում>> եք- վատ տրամդրությանը:
Եկեք տեսնենք, թե ինչ դուք արդեն գիտեք:Իսկ դուք հաստատ գիտեք՝

  • Խոսել(ծնողները սովորեցրել են)
  • Ինչ-որ մի բան խոսել(որը չեն խոսում ուրիշները)
  • Շփվել մարդկանց հետ(ինչ-որ մեկին դա պատմել):
Ուռա՜:Շնորհավորում եմ:Դա արդեն անխուսափելի է:
Կարող եք հակառակն պնդել,որ վերոնիշյալ բաները դուք վատ եք անում:
Լավ: Թաքցված բառը <<անում եք>>:
Եթե դուք ինչ-որ մի բան անում եք վատ, դա նշանակում է, որ դուք գիտեք դա անել:
Այստեղից կարելի է սկսել: Ավելի վատ, քան դուք եք խոսում, չի ստացվի:Դա ձեր բնական դիրքն է, անկեղծ շփումը ձեր հետ և մյուսների:
Խոսեք այնպես, ինչպես արդեն գիտեք, բայց խոսեք խոսեք: Օգտագործեք ցանկացած հնարավորություն, ցանկացած մարդկանց և խոսեք:
Եթե դուք ձեր վրա կրում եք խելացի մարդու դիմակ և խելացիորեն լռում եք, իրավասու մարդու տեսք եք ձեզ տալիս, ուրեմն դուք ձեզ պահում եք, որպես լսորդ: Իսկ հռետորության ծրագրում հաջողությամբ ինքներդ ձեզ խաբելով, ավելի լավ է ստացվում:
Ձեր շրջապատում, հաստատ կան մարդիկ, որոնք սիրում են խոսել և կարողանում են դա անել: Ինչպե՞ս են նրանք այդպիսին դարձել:
Ցանկացած տեսակի մարդկանց մոտ լինում է պահ, երբ անհարմար լռությամբ, անհրաժեշտ է խանգարել խոսակցությունը:Եվ այդ ինչ-որ մեկը, ով սկսում է խոսել, ավելի ուշ դառնում է լավ պատմող:Եվ ամեն անգամ, տարին տարվա հետևից այդ մարդը,ավելի ու ավելի է պրակտիկա ձեռք բերում մշակելով մարդկանց հետ խոսելու կարողությունը:
Նա հիմա ևս մշակում է իր արդեն մշակված կարողությունները,իսկ դուք սովորույանը համաձայն լսում եք:
Ի՞սկ դա ձեզ հասանելի է:
Այո:Օգտագործեք ցանկացած հնարավորություն և խոսեք: Ընկերների, հարազատների, սիրեցյալների և գործընկերների հետ: Խոսել սովորելու համար պետք է խոսել:Եվ մի մեծամտածեք:Խոսեք ինչպես գիտեք, այլ ոչ թե ինչպես ավելի լավ կլինի:
Իսկ նրա մասին ինչպես սովորել դրսևորել կպատմեմ հաջորդ անգամ:


Հեղինակ՝ Էրիկ Թելունց

No comments:

Post a Comment